Framtiden tillhör de oupplysta, Med sikte på kommande ögonblick & Att försvinna i mängden - en modern förhoppning

Framtiden tillhör de oupplysta, Med sikte på kommande ögonblick & Att försvinna i mängden - en modern förhoppning